• ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Πατησίων και Γλάδστωνος αρ.3, Αθήνα

 • ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Δευ-Παρ: 9.00πμ-2.00μμ και 5.00μμ-8.30μμ

 • 215.55.15.967

  Fax 215.55.15.968

Όροι Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Προσωπικών Δεδομένων

Το κίνημά μας έχει δημιουργήσει όρους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και τη σχετική κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Προσωπικά Δεδομένα - Τι συγκεντρώνουμε και γιατί

Το κίνημά μας συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας καθώς επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με την αποστολή προσωπικού μηνύματος είτε με άλλους τρόπους κοινοποίησης ή επικοινωνίας που αυτά προσφέρουν.

Το είδος των δεδομένων που δύναται να συγκεντρώσουμε με την συγκατάθεση σας είναι: το όνομα σας, στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας. Εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνουμε τις πληροφορίες που επιλέγεται να μοιραστείτε μαζί μας μέσω του προφίλ σας. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι υποχρεωτικά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία μας μαζί σας.

Το κείμενο του μηνύματος που αποστέλλετε άπτεται σε δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία.

Προσωπικά Δεδομένα - πως τα συγκεντρώνουμε

Η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας ή με αποστολή προσωπικού μηνύματος στα μέσα κοινωνικής μας δικτύωσης (Facebook).

Προσωπικά δεδομένα – Τι κάνουμε με αυτά

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είτε να σας δώσουμε κάποια πληροφορία -εάν αυτό είναι εφικτό- είτε να σας προτείνουμε τον προγραμματισμό επίσκεψης για την επίλυση του ζητήματος που αντιμετωπίζετε..

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν τα παρακάτω πρόσωπα:

Οι συνεργάτες μας που παρέχουν και διαχειρίζονται την ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οι εργαζόμενοί τους πιθανώς να έχουν πρόσβαση στα μηνύματα που αποστέλλετε στη φόρμα επικοινωνίας.

Προσωπικά Δεδομένα - Τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε με αυτά

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό έκτος από αυτόν που κατηγορηματικά αναφέρεται παραπάνω. Δεν προωθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν τρίτο πέραν των συνεργατών που παρέχουν και διαχειρίζονται τις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες (ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μπορείτε να λαμβάνετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τηρούμε, και να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
 • Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης).
 • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη.
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Μπορείτε να λαμβάνετε σε αναγνώσιμη μορφή τυχόν προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να πραγματοποιήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το αίτημα σας στην φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Απαντάμε στο αίτημά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Συμπερασματικά, εγγυόμαστε ότι:

 • Σεβόμαστε απόλυτα τους ασθενείς μας και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα του ιατρείου μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
 • Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των μελλών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο τεχνικό και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
 • Δε γνωστοποιούμε και δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσφέρει πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματα σύμφωνα με τον
 • Ελληνικό Νόμο 2472/1997, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία (www.dpa.gr).


Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή πιστεύετε πως τους έχουμε παραβιάσει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία που μπορεί να έχετε.

Αν δεν ανταποκριθούμε καταλλήλως στο πρόβλημα σας ή στην απορία σας, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..)

© 2017 Πανελλήνιο Προοδευτικό Κίνημα. All Rights Reserved. Designed By DDI