Όροι Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Προσωπικών Δεδομένων

Το κίνημά μας έχει δημιουργήσει όρους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και τη σχετική κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Προσωπικά Δεδομένα - Τι συγκεντρώνουμε και γιατί

Το κίνημά μας συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας καθώς επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με την αποστολή προσωπικού μηνύματος είτε με άλλους τρόπους κοινοποίησης ή επικοινωνίας που αυτά προσφέρουν.

Το είδος των δεδομένων που δύναται να συγκεντρώσουμε με την συγκατάθεση σας είναι: το όνομα σας, στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας. Εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνουμε τις πληροφορίες που επιλέγεται να μοιραστείτε μαζί μας μέσω του προφίλ σας. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι υποχρεωτικά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία μας μαζί σας.

Το κείμενο του μηνύματος που αποστέλλετε άπτεται σε δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία.

Προσωπικά Δεδομένα - πως τα συγκεντρώνουμε

Η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας ή με αποστολή προσωπικού μηνύματος στα μέσα κοινωνικής μας δικτύωσης (Facebook).

Προσωπικά δεδομένα – Τι κάνουμε με αυτά

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είτε να σας δώσουμε κάποια πληροφορία -εάν αυτό είναι εφικτό- είτε να σας προτείνουμε τον προγραμματισμό επίσκεψης για την επίλυση του ζητήματος που αντιμετωπίζετε..

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν τα παρακάτω πρόσωπα:

Οι συνεργάτες μας που παρέχουν και διαχειρίζονται την ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οι εργαζόμενοί τους πιθανώς να έχουν πρόσβαση στα μηνύματα που αποστέλλετε στη φόρμα επικοινωνίας.

Προσωπικά Δεδομένα - Τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε με αυτά

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό έκτος από αυτόν που κατηγορηματικά αναφέρεται παραπάνω. Δεν προωθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν τρίτο πέραν των συνεργατών που παρέχουν και διαχειρίζονται τις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες (ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Για να πραγματοποιήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το αίτημα σας στην φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Απαντάμε στο αίτημά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Συμπερασματικά, εγγυόμαστε ότι:


Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή πιστεύετε πως τους έχουμε παραβιάσει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία που μπορεί να έχετε.

Αν δεν ανταποκριθούμε καταλλήλως στο πρόβλημα σας ή στην απορία σας, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..)